China Train, China Train Tickets, China Air Tickets, China Train Tour!    English
China Train Tickets, China Train Tour, China City Tours, China Train Travel, CTT
Search by Cities
Search by Train Number
Departure Date


Ulan-Bator To Beijing Train

Trans-Siberian trains: Train K24 departs Ulan-Bator to Beijing every Thursday and Saturday. Train K4 departs Ulan-Bator to Beijing every Sunday. Please see the train schedule.

Ulan-Bator to Beijing Train K24, K4

ARR TIME DEP TIME DAY NIGHTS STATION

DISTANCE

FARE(USD) BOOK

DELUXE CABIN 

SOFT

SLEPER

HARD SLEEPER  
-- 07:15     Ulan-Bator 0        
18:50 20:35     Dzamyn-Ude --        
21:00 01:20      Erlian --        
06:08 06:20     Jining South --        
14:04 --     Beijing 1357  $375 $271   BOOK

Beijing & Ulan Bator City Tours


China Train Travel Hot Deals

Beijing-Xian-Train-Tours -- 6 days
   from $690 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Shanghai-Train-Tours -- 6 days
   from $695 USD(per person rate,2 persons' group)
Beijing-Guilin-Train-Tours -- 7 days
   from $890 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Shanghai-Train-Tours -- 8 days
   from $760 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Guilin-Train-Tours -- 10 days
   from $1115 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Guilin-Shanghai-Train-Tours
 -- 13 days  from $1480 USD (per person rate,2 persons' group)
Hot Cities (click to select or enter a city name)
Close
Beijing
Hong Kong
Ulaanbaatar
Moscow
Nanning
Xian
Guangzhou
Chongqing
Datong
Hanoi
Shanghai
Lhasa
Chengdu
Pingyao
Kunming
Suzhou
Nanjing
Yichang
Luoyang
Dali
Hangzhou
Qingdao
Wuhan
Guilin
Lijiang