Log In Sign Up
China Train Tickets Trans-Siberina Train Tickets China Train Tickets.Net China Flights China Train Tours

Train Stations Arrival Time Dept.time Times kilo
Beijing West 15:05 15:05 00:00 0
Shijiazhuang 17:40 17:46 02:35 281
Xingtai 18:40 18:43 03:35 390
Handan 19:18 19:21 04:13 442
Anyang 20:02 20:41 04:57 502
Xinxiang 21:37 21:39 06:32 609
Zhengzhou 22:29 22:55 07:24 689
Xiangyang 05:02 05:17 13:57 1188
Shiyan 07:05 07:09 16:00 1359
Ankang 09:22 09:30 18:17 1561
Wanyuan 11:21 11:24 20:16 1712
Dazhou 13:06 13:17 22:01 1837
Quxian 14:04 14:10 22:59 1910
Chongqing North 16:19 16:19 25:14 2079

Back to Previous Page
HOME CONTACT US TERMS AND CONDITIONS PRIVACY POLICY TESTIMONIAL LINKS SITE MAP